Alt-i-et-højttaler

En enhed, hvor højttaler og forstærker er bygget sammen. Kaldes også for aktiv-højttaler. De fleste af Sonos’ produkter, som Sonos One, er eksempler på alt-i-et-højttalere.

AirPlay

AirPlay er en teknologi fra Apple, som giver mulighed for trådløst at streame musik fra iTunes- eller Musik-appen på en pc/Mac eller fra en iPhone, iPod touch eller iPad direkte til et anlæg med AirPlay-funktion. Man behøver således hverken kabler eller en dock, bare et trådløst netværk.

Sonos’ nyeste enheder understøtter AirPlay.

Audio-in

Audio-in er betegnelsen for en lydindgang så man kan tilslutte eksempelvisa en CD-afspiller til en forstærker. Kaldes også Line-in.

Bitrate

Måleenhed for hvor meget digital information der bliver afviklet per tidsenhed. Bitraten måles når det handler om musik i enheden kilobits per sekund, som forkortes Kbps eller Kbit/s. I lydsammenhæng er bitraten et direkte mål for den tekniske kvalitet af en digital lydfil. Jo højere bitrate, og dermed datamængde, desto bedre lyd. En lydfil med høj bitrate fylder mere end en med lav bitrate.

Digitalt musik man køber eller streamer fra nettet er typisk 192-256-320 Kbps og i praksis er det en kvalitet de fleste ikke kan adskille fra “CD-kvalitet”. Til sammenligning udsendes DRs DAB-knalaer i 128-192 Kbps og en CD har en bitrate på 1.411,2 Kbps.

Se også Lossless.

Coax-kabel

Kabel til digital overførsel af musik. Signalet overføres elektrisk, og i princippet er kablet et almindeligt antennekabel med et phonostik (RCA) i hver ende. Kan benyttes på enheder med coax udgang/indgang. Se også Toslink-kabel.

D/A-konverter (DAC)

Digital til analog Converter, i daglig tale kaldet D/A-konverter eller DAC. Omsætter et digitalt lydsignal til et analogt lydsignal.

Effekt

En forstærkers udgangseffekt måles i watt. Jo flere watt, desto højere kan forstærkeren spille. Der findes mange måder at måle en forstærkers effekt på. Vil man sammenligne forstærkere fra to producenter, skal man derfor sikre sig, at det er den samme standard, der er brugt til dem begge. De mere seriøse producenter vil oftest bruge en standard, der er mere restriktiv, og giver et lavere watt-tal, sammenlignet med de metoder, som producenter i den mere useriøse ende af spektret bruger.

Effektforstærker

En forstærker som udelukket forstærker signalet. Man skal således have en forforstærker for at kunne tilslutte lydkilder, og for at kunne regulere volumen. Ofte har en effektforstærker kun én knap; tænd og sluk. Det er mest almindeligt, at forforstærker og effektforstærker er indbygget i samme kabinet. Det kaldes så for en integreret forstærker.

Forforstærker

En forforstærker kaldes og en kontrolforstærker. Det er her man tilslutter de forskellige lydkilder, vælger mellem dem samt kontrolleer volumen. en forforstærker forstærker ikke lyden. Til det formål skal man bruge en effektforstærker. Oftest er forforstærker og effektforstærker dog indbygget i samme kabinet og kaldes så for en integreret forstærker.

Integreret forstærker

Det man almindeligvis forstår ved en forstærker. Her er forforstærker og effektforstærker indbygget i samme kabinet. Sonos Amp er et eksempel på en integreret forstærker.

iTunes

Computerprogram til organisering og afspilning af digitalt musik. Har også en integreret butik, hvor man kan købe musik.

Line-in

Lydindgang så man kan tilslutte eksempelvisa en CD-afspiller til en forstærker. Kaldes også Audio-in.

Lossless

Tabsfrit digitalt lydformat. Det vil sige et lydformat, hvor ingen informationer kastet bort for at reducere filstørrelsen. Typisk vil bitraten for lossless ligge over 400 Kbps.Se også bitrate.

NAS

Netværksharddisk, efter engelsk: Network-attached storage.

Optisk indgang/udgang

Se Toslink.

Stereo

Lyd gengivet igennem to kanaler/højtalere. Se også Surround sound.

Subwoofer

En subwoofer er en højttalerenhed, der gengiver den helt dybe bas, typisk tonerne under 150 Hz. En subwoofer er derfor et godt suplement til mindre højttalere, der har svært ved at gengive en ordentlig dyb bas. Da baslyden er næsten umulig at stedfæste i stereobilledet kan man nøjes med en subwoofer, og den kan stort set placeres vilkårligt i rumme – det kunne være under en sofa.

Surround sound

Surround sound er en betegnelse for lyd, der typisk gengives i 5 eller 7 kanaler/højtalere fordelt omkring lytteren. Surround sound bruges normalt til film for at simulere en virkelighedsnær lyd, der mere eller mindre vil få lytteren til at føle at vedkommende sidder placeret midt i handlingen.

Toslink-kabel

Kabel til digital overførsel af musik. Forbindelsen er optisk, det vil sige at overførslen sker via lyslederkabler. Kan benyttes på enheder med Toslink-udgang/indgang. Se også Coax-kabel.

Watt

Enhed til måling af en forstærkes udgangseffekt.

Wi-fi

Trådløst netværk.

Retur til oversigten over artikler.